04/10/2022 14:28:28

Nhà sáng lập Big Invest Group đăng ký mua thêm 66.000 cổ phiếu BIG nâng tỷ lệ sở hữu lên 48%

Giữa lúc thị trường chứng khoán có nhiều khủng hoảng với những mã cổ phiếu tốt bị giảm giá trị. Giai đoạn này cũng là một cơ hội để các lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào cổ phiếu nhằm tăng thêm tỷ lệ nắm giữ và củng cố niềm tin cho các cổ đông. Nằm trong xu thế đó, ông Võ Phi Nhật Huy - Nhà sáng lập và là thành viên HDQT của BIG đã công bố thông tin đăng ký mua vào thêm 66.000 cổ phiếu. Nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ 2.400.000 cổ phiếu với tỷ lệ là 48%.

Ông Võ Phi Nhật Huy - Nhà sáng lập & thành viên HDQT của BIG

Các thông tin đăng ký mua được công bố như sau : 

1. Mã chứng khoán giao dịch: BIG

2. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền mở tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.334.000 cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 66.000 cổ phiếu

5. Giá trị giao dịch dự kiến: 660.000.000 đồng

6. Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu đầu tư cá nhân

7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.400.000 cổ phiếu, tỷ lệ 48% trên vốn điều lệ

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 08/10/2022 đến ngày 08/11/2022.

* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch

Khi thị trường xấu sẽ có nhiều cổ phiếu của các công ty tốt bị định giá dưới giá trị và cũng là những cơ hội cho các nhà đầu tư nắm bắt thời cơ. Việc nhà sáng lập của BIG tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% cho thấy niềm tin và quyết tâm cao của đội ngũ ban lãnh đạo của BIG giữa giai đoạn xấu của thị trường.

Điều đó cho thấy, BIG sẽ có tiềm năng phát triển và tăng trưởng nhiều hơn. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng thêm tỷ trọng, nếu như nắm bắt đúng thời cơ, việc nắm giữ cổ phiếu dài hạn ắt sẽ sinh lời trong tương lai.

Đón xem và cập nhật thêm nhiều thông tin về Big Invest Group tại: 

FanPage Big Invest Group

Group Cộng đồng đầu tư cổ phiếu bất động sản BIG

Đầu tư cổ phiếu BIG